Företaget ombildades i Mars 2006 till Aktiebolag.

Från 2006 har företaget expanderat från ett fåtal anställda till ca 20 25 personer.

Inom företaget finns resurser så som Ledandemontörer , elektriker, montörer, licenssvetsare, maskinförare samt en modern maskinpark med egen logistik.

Inga uppdrag är för små för Tottes Svets & Industrimontage AB