Vi levererar bl.a. entreprenad-, service- och konsulttjänster till kunder inom energiförsörjning och energiförbrukning.
Vår vision är att vi genom kvalitet i leveranserna ska vara ett av Norrlands ledande företag inom service och entreprenad.