Affärspolicy

Vi levererar bl.a. entreprenad-, service- och konsulttjänster till kunder inom energiförsörjning och energiförbrukning. Vår vision är att vi genom kvalitet i leveranserna ska vara ett av Norrlands ledande företag inom service och entreprenad. Målen med verksamheten är att tillhandahålla:

Kvalitetspolicy

TSIAB levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders kontraktsenliga krav.
Vi samarbetar med kunder och leverantörer för att uppnå kundtillfredsställelse och ständigt förbättra kvaliteten.
Vi uppnår vår kvalitetspolicy genom att:

Arbetsmiljöpolicy

TSIAB bedriver till största del elarbete vars konsekvenser vid skada är ytterst allvarliga. Därför har vi utformat en speciell elsäkerhetspolicy.
Vi har ordning & säkerhet som ett strategiskt fokusområde. Vi arbetar därför systematiskt med att: